In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH

ZAPRASZA W DNIU 23 STYCZNIA 2020 ROKU (CZWARTEK ) o godz. 12:30
DO SALI KONFERENCYJNEJ OSP W JANOWICACH WIELKICH, UL. KOLEJOWA 2A
na XVI sesję Rady Gminy w Janowicach Wielkich,
której porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/67/2019 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/158/2017 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/82/2016 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janowice Wielkie i zagospodarowania tych odpadów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Radomierz w gminie Janowice Wielkie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Radomierz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Janowice Wielkie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
13. Przyjecie protokołu z XII i XIII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
14. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za drugie półrocze 2020 roku. 
15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
16. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie XIV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janowice Wielkie
/-/ Krzysztof Zawadzki


Janowice Wielkie, dnia 16 stycznia 2020 r.