In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Użytkowników : 23
Artykułów : 3091
Zakładki : 6
Odsłon : 2302500

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Fundusz Sołecki powołany został do życia Ustawą o Funduszu Sołeckim, która weszła w życie w 2009 r.

Jak wylicza się wysokość funduszu sołeckiego?
W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Wójt  corocznie do 31 lipca ma obowiązek  sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku.

Kto decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki?
O tym, czy w budżecie gminnym wyodrębniony zostanie Fundusz Sołecki decyduje  Rada Gminy. Uchwała podejmowana jest corocznie w formie uchwały. Do dnia 31 marca Rada. wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku.

Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego?
Musi zostać zwołane zebranie wiejskie na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.  We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz podać przewidywany koszt tych prac. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Informacja o wysokości przysługujących na sołectwo
wniosków będzie przekazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) sołtysom w terminie do 31 lipca każdego roku. Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok w którym chcemy otrzymać pieniądze.

Więcej…

Sołectwo Trzcińsko
Sołtys Agata Brodziak

Trzcińsko 72

58-520 Janowice Wielkie

tel. 693891398

Sołectwo Mniszków
Sołtys Jolanta Sudak

Mniszków 24

58-520 Janowice Wielkie

tel. 785535600

Sołectwo Miedzianka

Sołtys Andrzej Brudziński

Miedzianka 54

58-520 Janowice Wielkie

tel. 757515038

Sołectwo Radomierz
Sołtys Krzysztof Zawadzki

Radomierz 89

58-520 Janowice Wielkie

tel. 501248188

Sołectwo Komarno
Sołtys Kinga Milancej
Komarno 8
58-508 Jelenia Góra
tel. 792273711

Sołectwo Janowice Wielkie
Sołtys Tomasz Fijałkowski
tel.: 513046006
e-mail: fijalkowski.tomasz@gmail.com

 

Ciekawe linki

http://www.funduszesoleckie.pl/

http://www.funduszesoleckie.eu/

http://www.gazetasolecka.pl/

http://www.witrynawiejska.org.pl/

http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci/