In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Użytkowników : 26
Artykułów : 3203
Zakładki : 6
Odsłon : 2394670

dzeilnicowy 

kryzys  

dzeilnicowy  

liczby

esesja

mapagminy1

wies

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y  RADY  GMINY
W  JANOWICACH  WIELKICH
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W DNIU 28 STYCZNIA 2013 ROKU ( PONIEDZIAŁEK) o godz. 10OO W SALI KONFERENCYJNEJ OSP W JANOWICACH WIELKICH UL. KOLEJOWA 2A odbędzie się XXII sesja Rady Gminy w Janowicach Wielkich, której porządek obrad przedstawia się następująco:  


1) Otwarcie XXII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
2) Stwierdzenie kworum.
3) Informacja o podjętych uchwałach na XXI sesji Rady Gminy.
4) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady
Gminy w okresie międzysesyjnym.
5) Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
6) Podjęcie uchwały w sprawie :
1.zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  
ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie
2.dopłat do cen 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzanych ścieków wynikających z    
taryf za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Janowice Wielkie zatwierdzonych uchwałą Nr .../....../2013 Rady Gminy w
Janowicach Wielkich
3.przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami  
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2013
4.wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013rok
5.wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie funduszu   
sołeckiego w roku budżetowym 2014
6.wyrażenia zgody na odstąpienie  od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,
7.zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach  Wielkich
8.zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013
7) Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8) Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXI sesji Rady Gminy.
9) Sprawy różne.
10) Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.  
11) Przyjecie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
12) Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.  

   

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/      Szymon Młodziński