In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Użytkowników : 27
Artykułów : 3677
Zakładki : 6
Odsłon : 3895354

dzeilnicowy 

kryzys  

dzeilnicowy  

liczby

esesja

mapagminy1

piec1a

 

 

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

W związku z przyjęciem dnia 5 marca 2020 r. uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie nr XVI/90/2020 w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Wójt Gminy Janowice Wielkie informuje, że nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, z wyłączeniem nieruchomości, na których świadczone są usługi z zakresu administracji publicznej oraz kultury i oświaty, od dnia 1 kwietnia 2020 r. przestaną być obsługiwane w ramach gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych.

Tym samym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani będą do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów. Powyższa uchwała jest następstwem wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), które narzucają wprowadzenie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, które są znacząco niższe od rzeczywistych.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów oraz pozbywanie się odpadów komunalnych w sposób zgodny z prawem.
Ponadto właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania realizacji powyższych obowiązków poprzez okazanie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Na mocy art. 6 ust 5a ww. ustawy Wójt jest zobowiązany do kontrolowania:

- posiadania aktualnych umów na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zawartych z uprawnionymi przedsiębiorcami,
- dowodów uiszczania opłat za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- częstotliwości świadczenia usługi w odniesieniu do uchwał Rady Gminy,
- ilości oddawanych odpadów w odniesieniu do normatywów ustalonych uchwałą Rady Gminy.
Jednocześnie informujemy, że usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych na rzecz gminy Janowice Wielkie od 1 kwietnia przez najbliższy rok świadczyć będzie firma Com-D Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworze, co stwarza możliwość zawarcia umowy np. z tym przedsiębiorcą. Do przedsiębiorców zostały skierowane indywidualne pisma dotyczącego powyższej sprawy.

PRZEPISY PRAWA MIEJSCOWEGO DOTYCZĄCE ODPADÓW