In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Użytkowników : 27
Artykułów : 3680
Zakładki : 6
Odsłon : 2959391

dzeilnicowy 

kryzys  

dzeilnicowy  

liczby

esesja

mapagminy1

piec1a

 

 

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH

ZAPRASZA W DNIU 30 MAJA 2019 ROKU (CZWARTEK) o godz. 10:00
DO SALI KONFERENCYJNEJ OSP W JANOWICACH WIELKICH, UL. KOLEJOWA 2A
na VII sesję Rady Gminy w Janowicach Wielkich,
której porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Janowice Wielkie.
4.1. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Janowice Wielkie.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowice Wielkie w latach 2019 – 2025”.
5.1. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowice Wielkie w latach 2019 – 2025”.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
6.1. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janowice Wielkie wotum zaufania.
7.1. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Janowice Wielkie za rok 2018.
7.2. Debata nad przedstawionym Raportem.
7.3. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2018 rok.
8.1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Janowice Wielkie za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
8.2. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za rok 2018.
8.3. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 (opinia).
8.4. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie za rok 2018.
8.5. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.
8.6. Dyskusja radnych.
8.7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.
8.8. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2018 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2019 rok.
9.1. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
10. Przyjęcie protokołów z V i VI Sesji Rady Gminy Janowice Wielkie.
10.1.Głosowanie nad przyjęciem protokołu z V Sesji Rady Gminy Janowice Wielkie.
10.2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VI Sesji Rady Gminy Janowice Wielkie.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie VII sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Janowice Wielkie
/-/ Krzysztof Zawadzki

 


Janowice Wielkie, dnia 22 maja 2019 r.