In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Użytkowników : 26
Artykułów : 3150
Zakładki : 6
Odsłon : 2332329

dzeilnicowy 

kryzys  

dzeilnicowy  

liczby

esesja

mapagminy1

wies

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
ZAPRASZA W DNIU 20 GRUDNIA 2018 ROKU (CZWARTEK) o godz. 10:00
DO SALI KONFERENCYJNEJ OSP W JANOWICACH WIELKICH, UL. KOLEJOWA 2A
na III sesję Rady Gminy w Janowicach Wielkich,
której porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1.Otwarcie III sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
5.1 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Radomierz w gminie Janowice Wielkie.
5.2 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mniszków w gminie Janowice Wielkie.
5.3 przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.
5.4 zmiany uchwały Nr XXXI/ 223/2014 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nadania statutów sołectwom wchodzącym w skład Gminy Janowice Wielkie.
5.5 przyjęcia Statutu Gminy Janowice Wielkie.
5.6 określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
5.7 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
5.8 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
5.9 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich na rok 2019.
5.10 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok.
5.11 budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2019.
5.12 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2019 – 2025.
6. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Gminy Janowice Wielkie.
9. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janowice Wielkie
/ - / Krzysztof Zawadzki

Janowice Wielkie, dnia 12 grudnia 2018 r.