In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Użytkowników : 27
Artykułów : 3555
Zakładki : 6
Odsłon : 2759000

dzeilnicowy 

kryzys  

dzeilnicowy  

liczby

esesja

mapagminy1

piec1a

 

 

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W DNIU 14 CZERWCA 2018 ROKU (CZWARTEK) O GODZ.10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ OSP JANOWICE WIELKIE
UL. KOLEJOWA 2A ODBĘDZIE SIĘ XXXVIII SESJA RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH, KTÓREJ PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

 

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
4 .Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o podjętych uchwałach na XXXVI sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania Radnych.
7. Sprawy różne.
8 .Omówienie zagadnienia dotyczącego zmiany lokalizacji przedszkola.
9. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
9.1 Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za rok 2017 r.
9.2 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowice Wielkie w sprawie zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 r.
9.3 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie za rok 2017 r.
9.4 Przedstawienie opinii Składu Orzekającego we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowic Wielkich.
9.5 Dyskusja.
9.6 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 r.
9.7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowic Wielkich z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1 ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie;
10.2 określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
10.3 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia przez Gminę Janowice Wielkie zadania polegającego na utrzymaniu w sezonach letnich zieleni niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie; 
10.4 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na rzecz najemcy;
10.5 zmiany uchwały nr XXIV/104/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie: wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli; 
10.6 zmiany uchwały nr XXXI/132/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w
szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie.
11. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
12. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Gminy.
13. Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
w Janowicach Wielkich
Paweł Pawłowicz