In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Użytkowników : 2
Artykułów : 2797
Zakładki : 6
Odsłon : 1987813

dzeilnicowy 

kryzys  

dzeilnicowy  

liczby

plinki

mapagminy1

wies

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

Wójt zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 17 listopada 2017 r. do 7 grudnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janowice Wielkie (zakładka Nowy ład krajobrazowy). Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. uchwały odbędzie się dnia 7 grudnia 2017 r., o godzinie 14.30, w budynku Urzędu Gminy– pok. Nr 15. Uwagi do projektu w formie pisemnej należy składać do Wójta Gminy Janowice Wielkie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi w postaci elektronicznej, przesłane na skrzynkę ePUAP urzędu Gminy w Janowicach Wielkich: /JanowiceWielkie/skrytka opatrzone podpisem elektronicznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłane na adres: konsultacje@janowicewielkie.eu

Treść obwieszczenia i projektu – poniżej.

Obwieszczenie

Projekt uchwały - do konsultacji